Definities

Algemeen

Aanbiedingen en offertes

Afbeeldingen

Totstandkoming van de overeenkomst

Levering

Herroepingsrecht

Ontbinding door de consument na het verstrijken van de herroepingstermijn

Ontbinding door Hatzmann Sanitair.

Klachten en contact

Hatzmann Sanitair

e-mail: info@eenwarmbad.nl

Door Hatzmann Sanitair als ondeugdelijk erkende producten zullen naar haar keuze door haar hetzij worden gerepareerd hetzij worden vervangen, hetzij in het aankoopbedrag worden gecrediteerd. De klant heeft geen recht op een vervangend product indien een gebrek aan het product d.m.v. reparatie of levering van een vervangend onderdeel goed hersteld kan worden. Indien Hatzmann Sanitair ervoor kiest het aankoopbedrag te crediteren, dan zal het aankoopbedrag worden terugbetaald, nadat de klant het product naar Hatzmann Sanitair heeft teruggestuurd. In een dergelijk geval zijn de verzendkosten voor het terugsturen voor rekening van Hatzmann Sanitair en zullen deze aan de klant vergoed worden.

Garantie

gevolg is van:

Betaling

Verplichtingen van de klant

Aansprakelijkheid en verjaring

Overmacht

Intellectuele eigendomsrechten

Geheimhouding, privacy en persoonsgegevens

Slotbepalingen